ofogheghtesadonline.ir

۰۵ تیر ۱۴۰۳ -
Loading...
سه شنبه ۰۵ تیر ۱۴۰۳

به روایت تصویر :

بازدید تور رسانه ای خبرنگاران از کشت گلخانه ای در شهرهای آزاد شهر و گنبد

به گزارش افق‌اقتصاد آنلاین گلستان – بازدید تور رسانه ای خبرنگاران از کشت گلخانه ای در شهرهای آزاد شهر و گنبد

بازدید تور رسانه ای خبرنگاران از کشت گلخانه ای در شهرهای آزاد شهر و گنبد
بازدید تور رسانه ای خبرنگاران از کشت گلخانه ای در شهرهای آزاد شهر و گنبد
بازدید تور رسانه ای خبرنگاران از کشت گلخانه ای در شهرهای آزاد شهر و گنبد
بازدید تور رسانه ای خبرنگاران از کشت گلخانه ای در شهرهای آزاد شهر و گنبد
بازدید تور رسانه ای خبرنگاران از کشت گلخانه ای در شهرهای آزاد شهر و گنبد
بازدید تور رسانه ای خبرنگاران از کشت گلخانه ای در شهرهای آزاد شهر و گنبد
بازدید تور رسانه ای خبرنگاران از کشت گلخانه ای در شهرهای آزاد شهر و گنبد

تور رسانه ای اولین بازدید گلخانه سبزی و سیفی در آزاد شهر آقای محمود رضایی

بازدید تور رسانه ای خبرنگاران از کشت گلخانه ای در شهرهای آزاد شهر و گنبد
بازدید تور رسانه ای خبرنگاران از کشت گلخانه ای در شهرهای آزاد شهر و گنبد
بازدید تور رسانه ای خبرنگاران از کشت گلخانه ای در شهرهای آزاد شهر و گنبد
بازدید تور رسانه ای خبرنگاران از کشت گلخانه ای در شهرهای آزاد شهر و گنبد
بازدید تور رسانه ای خبرنگاران از کشت گلخانه ای در شهرهای آزاد شهر و گنبد
بازدید تور رسانه ای خبرنگاران از کشت گلخانه ای در شهرهای آزاد شهر و گنبد
بازدید تور رسانه ای خبرنگاران از کشت گلخانه ای در شهرهای آزاد شهر و گنبد
بازدید تور رسانه ای خبرنگاران از کشت گلخانه ای در شهرهای آزاد شهر و گنبد
بازدید تور رسانه ای خبرنگاران از کشت گلخانه ای در شهرهای آزاد شهر و گنبد
بازدید تور رسانه ای خبرنگاران از کشت گلخانه ای در شهرهای آزاد شهر و گنبد

تور رسانه ای دومین بازدید گلخانه در گنبد .. خانم مهناز نوربخش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب